Vạn Thọ Lùn AFM10

Vạn Thọ Lùn  AFM10

Số lượng hạt /gram : 370 - 400 hạt
Thời gian nảy mầm :  3 - 5 ngày
Thời gian ra chậu :  15ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 55 - 70 ngày
Kích thước bông :  8 - 10cm
Chiều cao cây : 35 - 45cm

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com