GLX007 : Double Brocade Red&White

GLX007 : Double Brocade Red&White

Số lượng hạt /gram : 26000 - 30000hạt
Thời gian nảy mầm :  8 - 10ngày
Thời gian ra chậu :  50 - 55ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 80 - 85ngày
Kích thước bông :  8 - 10cm
Chiều cao cây : 15 - 20cm

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com