CEL122 : Yukata Orange

CEL122 : Yukata Orange

Số lượng hạt /gram : 1600hạt
Thời gian nảy mầm :  3 - 5 ngày
Thời gian ra chậu :  20 - 25 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 20 - 25 ngày
Kích thước bông :  8 - 10cm
Chiều cao cây : 10 - 12cm

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com