CEL111 : Century Fire

CEL111 : Century Fire

Số lượng hạt /gram : 1600hạt
Thời gian nảy mầm :  3 - 5 ngày
Thời gian ra chậu :  20 - 25 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 30 - 35 ngày
Kích thước bông :  25 - 30cm
Chiều cao cây : 35 - 40cm

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com