GAI002 : Triton Apricot

GAI002 : Triton Apricot

Số lượng hạt /gram : 250hạt
Thời gian nảy mầm :  5 - 7 ngày
Thời gian ra chậu :  25 - 30 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 60 - 70 ngày
Kích thước bông :  6 - 7cm
Chiều cao cây : 20 - 25cm

 

 

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com