ZIN161 : Queen Cherry Red

ZIN161 : Queen Cherry Red

Số lượng hạt /gram : 100 - 120 hạt
Thời gian nảy mầm :  3 - 5 ngày
Thời gian ra chậu :  15 - 20 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 25 - 30 ngày
Kích thước bông :  9 - 10cm
Chiều cao cây : 25 - 30cm

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com