GYP004 : Gypsy Deep Rose

GYP004 : Gypsy Deep Rose

Số lượng hạt /gram : 23.000hạt
Thời gian nảy mầm :  5 - 7ngày
Thời gian ra chậu :  25 - 30ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 30 - 40ngày
Kích thước bông :  0.5 cm
Chiều cao cây : 10 - 15cm

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com