CAL010 : Eclipse Orange

CAL010 : Eclipse Orange

Số lượng hạt /gram : 150 - 175hạt
Thời gian nảy mầm :  3 - 5 ngày
Thời gian ra chậu :  25 - 30 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 30 - 35 ngày
Kích thước bông :  8 - 10cm
Chiều cao cây : 25 - 30cm

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com