CIN003 : Jester Pure Carmine

CIN003 : Jester Pure Carmine

Số lượng hạt /gram : 3400hạt
Thời gian nảy mầm :  3 - 5 ngày
Thời gian ra chậu :  25 - 30 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 90 - 95 ngày
Kích thước bông :  4 - 5cm
Chiều cao cây : 20 - 25cm

 

 

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com