BLL014 : Heaven Flame White with Red Tips

BLL014 : Heaven Flame White with Red Tips

Số lượng hạt /gram : 700 hạt
Thời gian nảy mầm :  7 - 10 ngày
Thời gian ra chậu :  35 - 45 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 50 - 70 ngày
Kích thước bông :  4cm
Chiều cao cây : 12cm

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com