ANG001 : Serena White

ANG001 : Serena White

Số lượng hạt /gram : 1000 hạt
Thời gian nảy mầm :  4 - 5 ngày
Thời gian ra chậu :  20 - 25 ngày
Thời gian cho hoa đầu tiên : 40 - 45 ngày
Kích thước bông :  2 - 2.5cm
Chiều cao cây : 40 - 45cm

 

 

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

09.388.75.399

0916.51.63.67

Email : chuongmarigold@gmail.com